2017-05-17 13:28 #0 av: Hästbäst

Stämmer färgkoden jag försökt räkna ut? Antingen tittar ni på bilderna eller här nedan. Det som står lite bredvid (den röda texten på bilderna)är vad jag tror att det blir. Tack på förhand🙂.

Lexie Otter Egern: A_B_cc dd go_. A_Bb cc dd gog

U egern Otter: A_B_cc dd go_ A_Bb cc dd go_

Uu Havanna WT: A_ B_ cc D_ gg Xx A_Bb cc Dd gg Xx
Ue kanel Otter WT: A_ bb cc D_ go_Xx A_ bb cc Dd go_Xx

Uuu Lux WT: A_ B_ cc dd G_ Xx A_B_cc dd Gg Xx
Uue kanel WT: A_ bb cc D_ gg Xx

Ueu egern Otter WT: A_ B_ cc dd go_ Xx
Uee gul/brun japantecknad WT: A_bj_ cc D_ G_ Xx A_bjb_cc D_Gg Xx

Uuuu egern WT: A_ B_ cc dd gg Xx
Uuue Lux WT VÖ: A_ B_ cc dd G_ Xx A_B_cc dd Gg Xx

Uueu kanel: A_ bb cc D_ gg
Uuee Havanna holländartecknad: A_ B_ cc D_ gg s1s2s3

Ueuu svart/gul japantecknad WT: A_bj_ C_ D_ G_Xx A_bj_Cc Dd G_Xx
Ueue vit BÖ: __ __ __ __ G_ xx

Ueeu (rödgul?) kanel WT: A_ bb cc D_ gg Xx A_bb cc Dd gg Xx
Ueee vit BÖ: __ __ __ __ G_ xx

Uuuuu blå/gul japantecknad WT: A_bj_ C_ dd G_ Xx
Uuuue egern: A_ B_ cc dd gg

Uuueu Lux WT VÖ: A_ B_ cc D_ gg Kwok Xx
Uuuee Lux WT: A_ B_ cc D_ gg Xx

Uueuu Madagaskar: A_ bb C_ D_ gg
Uueue vit BÖ: __ __ __ __ G_ xx

Uueeu Havanna WT: A_ B_ cc D_ gg Xx
Uueee Havanna holländartecknad: A_ B_ cc D_ gg s1s2s3

Ueuuu brun Otter WT: A_ B_ cc D_ go_ Xx
Ueuue blå Otter WT: A_ B_ C_ dd go_Xx

Ueueu -
Ueuee -

Ueeuu blå WT: A_ B_ C_ dd gg Xx
Ueeue Madagaskar WT VÖ: A_ bb C_ D_ gg Xx Kwok

Ueeeu -
Ueeee vit BÖ: __ __ __ __ G_ xx

E blå WT: A_ B_ C_ dd gg Xx A_Bb Cc dd gg Xx

Eu viltzobel: am_ B_ C_ D_ G_ Am_Bb Cc Dd Gg
Ee blå WT: A_ B_ C_ dd gg Xx A_Bb Cc dd gg Xx

Euu bourgogne WT VÖ: A_ bb C_ D_ G_ y1y2 Xx Kwok
Eue manteltecknad blå WT: A_ B_ C_ dd gg Kk A_Bb Cc dd gg Kk

Eeu blå: A_ B_ C_ dd gg A_B_Cc dd gg
Eee zobelsiames blå: am_bb C_ dd gg

Euuu bourgogne: A_ bb C_ D_ G_ y1y2
Euue japanholländar mantel (japantecknad WT?): A_bj_ C_ D_ G_ Xx

Eueu zobelsiames: am_bb C_ dd gg
Euee egern WT: A_ B_ cc dd gg Xx

Eeuu viltgrå: A_ B_ C_ D_ G_
Eeue gul/brun japantecknad WT: A_bj_ cc D_ G_

Eeeu vit/blå japantecknad: achi_ bj_ C_ dd G_
Eeee Isabella: A_ bb C_ dd gg