2012-05-14 15:13 #0 av: NinniH

I denna artikel kan ni se alla teckningar som är godkända enligt den Nordiska Kaninstandarden. Färgbenämningen skriven inom dessa tecken [ ], är det engelska namnet.

Hotot
Enbart godkänd i svart 
(A_ B_ C_ D_ G_ Kk dudu)
[Hotot]


Japanteckning
Samtliga varianter kan vara viltfärgade, otter eller enfärgade.
Dessa genkoder är för de viltfärgade varianterna.

Gul/svart (A_ bj_ C_ D_ G_), rexpälsad.
[Black Japanese Harlequin]
Foto: Airo


Gul/blå (A_ bj_ C_ dd G_), rexpälsad.
[Blue Japanese Harlequin]
Foto: Airo


- Vit/svart (achi_ bj_ C_ D_ G_)
[Magpie]

- Vit/blå (achi_ bj_ C_ dd G_)
[Blue Magpie]

- Vit/brun (achi_ bj_ cc D_ G_)
[Chocolate Magpie]

 

Holländsk teckning
Godkänd i standardens samtliga färger, samt i teckningskombinationen japantecknad/holländsk tecknad. 

Holländartecknad japantecknad gul/svart
(A_ bj_ C_ D_ G_)
[Dutch Black Japanese Harlequin]Blå (A_ bj_ C_ dd G_ dudu)
[Dutch Blue]

Foto: FruktizViltblå (A_ B_ C_ dd G_ dudu)
[Dutch Opal]

Foto: Agda

 

Dalmatiner

Svart (A_ B_ C_ D_ gg Kk)


- Blå (A_ B_ C_ dd gg Kk)
- Brun (A_ B_ cc D_ gg Kk)
- Viltgrå (A_ B_ C_ D_ G_ Kk)
- Viltgul (A_ bb C_ D_ G_ Kk)

 

Mantelteckning
Godkänd i standardens samtliga färger eller i kombination med zobel eller japanteckning i gult.


Manteltecknad viltgrå
(A_ B_ C_ D_ G_ Kk)
[Agouti Butterfly]

 

Trefärgad
Enbart godkänd i gul/svart

(A_ bj_ C_ D_ G_ Kk)

 

Tan

Svart (A_ B_ C_ D_ go_ y1y2y3)
[Black Tan]


- Blå (A_ B_ C_ D_ go_ y1y2y3)
[Blue Tan]


- Brun (A_ B_ C_ D_ go_ y1y2y3)
[Chocolate Tan]


- Egern (A_ B_ C_ D_ go_ y1y2y3)
[Lilac Tan]

 

White

Svart (achi_ B_ C_ D_ go_)
[Black Silver Marten, Black Fox]


- Blå (achi_ B_ C_ dd go_)
[Blue Silver Marten, Blue Fox]

- Brun (achi_ B_ cc D_ go_)
[Chocolate Silver Marten, Chocolate Fox]

- Egern (achi_ B_ cc dd go_)
[Lilac Silver Marten, Lilac Fox]

 


Zobel blå (am_ B_ C_ dd go_), ljus.
[Smoke Pearl Marten]Zobel brun (am_ B_ C_ D_ go_), mörk.[Sable Marten]

 

Ryssteckning
Är enligt standarden godkänd i zobel brun, zobel blå och svart. Detta blir lite missvisande eftersom en rysstecknad aldrig kan vara zobel, då båda ligger på samma locus. Precis som att en kanin inte kan vara exempelvis både viltgrå och svart samtidigt.


Svart, eller zobel brun som den heter i standarden.
(an_ B_ C_ D_ gg)
[Black Himalayan, Black Pointed White]


-
Blå, eller "zobel blå" (an_ B_ C_ dd gg).
[Blue Himalayan, Blue Pointed White]

 

Tysk scheckteckning

Svart (A_ B_ C_ D_ gg Kk)


- Blå (A_ B_ C_ dd gg Kk)
- Brun (A_ B_ cc D_ gg Kk)
- Madagaskar (A_ bb C_ D_ gg Kk)
- Isabella (A_ bb C_ dd gg Kk)

 

Engelsk scheckteckning
- Viltgrå (A_ B_ C_ D_ G_ Kk)
- Svart (A_ B_ C_ D_ gg Kk)
- Blå (A_ B_ C_ dd gg Kk)
- Brun (A_ B_ cc D_ gg Kk)


Madagaskar (A_ bb C_ D_ gg Kk)

- Isabella (A_ bb C_ dd gg Kk)

 

Rhinsk scheckteckning

Gul/svart (A_ bj_ C_ D_ G_ Kk)

- Gul/blå (A_ bj_ C_ dd G_ Kk)

 

Otter
- Svart (A_ B_ C_ D_ go_)
[Black otter]

- Blå (A_ B_ C_ dd go_)
[Blue otter]

- Brun (A_ B_ cc D_ go_)
[Chocolate Otter]

- Egern (A_ B_ cc dd go_)
[Lilac Otter]

 

Zobel

Brun (am_ B_ C_ D_ gg)
[Seal = mörk, Sable = ljus]Blå (am_ B_ C_ dd gg), mörk.
[Smoke Pearl]

 

Zobelsiames

Brun (am_ bb C_ D_ gg), fuchspälsad.
[Sable Point, Siamese]
Blå (am_ bb C_ dd gg)
[Blue Sable Point]

Foto: Agda