Raser

Registrerade gårdar

2009-08-30 18:16 #0 av: MarHai

I förteckningen nedan hittar du de som godkänt att finnas med på hemsidan och som fortfarande är medlemmar.

Regler för registrering av kaningård

Så registrerar du din kaningård

  • Den som registrerar kaningård skall ha fyllt 18 år och vara medlem i Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund
  • Uppfödaren skall ha minst tre (3) års vitsordad kaninuppfödning och bedrivit utställningsverksamhet
  • Uppfödaren skall ha genomgått "Kursen för den som driver handel med djur avsedda för sällskap och hobbykaniner". Kursen är godkänd av Jordbruksverket

1. Intyg från läns- eller lokalföreningen som styrker väl vitsordad uppfödning ska bifogas 
    ansökan (ok om det är någon ledamot eller suppleant i styrelsen i läns- eller lokalföreningen
    som intygar detta, dvs det behöver inte vara någon som har rätt att teckna föreningen).  

2. Intyg (kopia på diplom) som visar att man genomgått Jordbruksverkets kurs.  

Inregistrering
Uppfödaren kan registrera kaningård, antingen på sig själv eller på en juridisk person. Om flera uppfödare ingår skall samtliga vara medlemmar i Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund. 

Kaningårdens namn
Kaningården registreras med särskilt namn. Samma namn kan inte förekomma på mer än en kaningård. Den som registrerar sitt namn först är den som har rätten till namnet.

Ansökan
Ansökan om inregistrering av kaningård skall skickas till  Fredric Elebring, Rävantorp 1, 585 97 Linköping. Tel: 013-147 852, e-post: fredric.elebring@telia.com Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den . Efter godkänd inregistrering betalar ägaren fastställd registreringsavgift (för närvarande 500 kronor). 

Uppgifter i ansökan
Ansökan skall innehålla minst följande uppgifter:
•·         Gårdens namn
•·         Innehavarens namn, födelsenummer, adress, telefon, fax, e-post
•·         Uppgift om när innehavaren blev medlem i riksförbundet
•·         Namn och födelsenummer på övriga personer som är delägare i gården
•·         Uppgifter om raser/varianter som finns i kaningården  

Administrativ kontroll
Kaningården förutsätts föra stamrulla, gårdskort eller gårdsjournal för att ha god kontroll i kaningården.

Stamtavlor
Avelsdjur får endast säljas med stamtavla som uppfyller kraven för stambokföring enligt Nordisk Kaninstandard, nationella bestämmelser. På stamtavlan skall uppgifter finnas om kaningårdens namn och registreringsnummer. 

Djurhållning
§ 2 Djurskyddslagen
Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Det förutsätts att kaningården också för övrigt sköts så att den motsvarar kraven för god djurhållning enligt Djurskyddslagen. 

Sundhet
Uppfödaren förbinder sig att inte leverera djur med sjukdomar eller kända defekter. Djuren skall vara utställningsbara. Kaninerna skall vara rasrena vad beträffar färg och hårstruktur så långt uppfödaren känner till av egen avel. Uppfödaren utfärdar faktablad på kaniner som säljs till de som köper kaniner för första gången. 

Medlemskap upphör
Om uppfödaren slutar som medlem i riksförbundet kommer registreringen att upphöra eller vara vilande om medlemmen önskar detta. Kontroll av medlemskapet sker minst en gång per år (nytt).

Vilande kaningårdsnamn
I de fall ägaren till kaningården inte varit medlem under minst tre år upphör även rätten till kaningårdsnamnet. Kaningårdsnamnet kan därför vara vilande under maximalt tre år. Därefter måste ansökan och betalning ske på nytt. (Nytt från och med 2009.)

Efterrättelse
Om kaningården inte uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna, lämnar oriktiga uppgifter eller på annat sätt missbrukar bestämmelserna kan registreringen dras in.

 

                                                   

1

Saltsjö Kaningård
steffen_nu@hotmail.com

Stefan Fernlund
Fransk Vädur, Lilla Tysk Vädur, Dvärgvädur, Mecklenburger Scheck

Saltsjöbo

2

Hönsarvets Kaningård
susanne@datakonstruktion.com

Susanne Eriksson
Dvärgvädur, Hermelin

Borlänge

3

Västrabo Höns och Kaniner
0470.30853@telia.com

Marie Eriksson
Hermelin, Dvärgvädur, Lejonhuvad kanin

Ingelstad

4

Grana Kanin

Annika Nyberg
Rex, Satin, Dvärgvädur

Vallentuna

5

Mini-Hopp´s Kaniner
carin@minihopps.se

Carin Öhman
Dvärgvädur

Malmö

6   

Solöns Kaningård
solons_kaningard@yahoo.so

Eva Blomkvist Ström
Dvärgvädur, Rex

Sollerön

7

Butterfly´s Kaningård
butterflys_kg@yahoo.se

Wicktoria Ohlsson
Belgisk Jätte, Dvärgvädur, Dvärghare

Söderåkra

9

Fyrklöverns Kaningård
carina.gunnarsson@fyrkloverns.se

Carina Gunnarsson
Dvärgvädur

Sollentuna

10

Ljunglundens Kaningård
lagergren@netatonce.net

Ann-Charlotte Lagergren
Dvärgvädur, Hermelin

Lenhovda

11

Rosenborg
siv.eriksson@telia.com

Siv Eriksson
Angora, Rysk Kanin, Hermelin

Haninge

12

Flåhackebackens Dvärgvädurar
birgit@kaninhem.se

Birgit Lundberg
Dvärgvädur

Tyresö

15

Muminhusets Kaniner
Camilla.Clamen@telia.com

Camilla Clemén
Hermelin, Dvärgvädur, Lilla Tysk Vädur

Gislaved

16

Moen's Kaniner
monika.johansson@gislaved.mail.telia.com

Monika Johansson
Dvärgvädur

Anderstorp

18

Edens Kaniner och Ull
mija.ae@telia.com

Mija Alsparr
Angora, Dvärgvädur, Satin Angora

Figeholm

19

Daisys
ahvander@telia.com

Christina Ahvander
Fransk Vädur

Farsta

21

Ängsbackens Kaniner
kanin.biz@spray.se

Petra Nyman
Dvärgvädur, Hermelin

Värmdö

23

Häxans Kaniner

Camilla Renholm

Hermelin

Mjölby

24

Lunketussens Kaningård
lunketuss@spray.se

Monica Eriksson
Fransk Vädur, Dvärgvädur

Nykvarn

25

Norman
norman5@telia.com

Ingrid Norrman
Hermelin

Södertälje

26

Dockleslätts Kaningård
dockeslatt@telia.com

Barbro Nordström
Stora Chinchilla, New Zealand White, Angora, Dvärgvädur

Linneryd

27

Trollskogens Kaningård
catherine.lindstrom@konsult.lrf.se

Catherine Lindström
Lilla Tysk Vädur, Dvärgvädur, Hermelin

Skellefteå

28

Gårdby Kaningård
s.jan-erik@telia.com

Jan-Erik Svensson
Vit Lant, Tan, Dvärgvädur, Hermelin

Färjestaden

29

Andromedas Dvärgvädurar
agnethajivemo@telia.com

Agnetha Jivemo
Dvärgvädur

Örebro

30

Skoghems Kaningård

Ola Werme
Tan, Fransk Vädur, Hermelin

Mjölby

31

Maskrosens Bakgård
malm@jolie.se

Kenneth Malm
Dvärgvädur, Lejonhuvad kanin

Ringarum

32

Vackamo Kaningård
Wardmo@hotmail.com

Anette Wardmo
Tan, Dvärgvädur, Hermelin

Eriksmåla

35

Norrgårdens Kaniner
marotto@spray.se

Maria Ottosson
Holländsk Kanin, Hermelin

Huddinge

36

Rödmossens Smådjursfarm
Unoklarsson@hotmail.com

Uno Larsson
Blå Wiener, New Zealand Red, Lilla Silver, Holländsk Kanin

Väse

38

Yttertavle Kaningård

Eva Löfgren
Lilla Tysk Vädur, Lilla Silver, Lilla Havana, Hermelin

Umeå

39

Yttervikens Kaninfarm
Lena@kaninfarmen.se

Lena Hedenström
Belgisk Hare, Hermelin

Skellefteå

41

Coconut´s Kaniner
almerenkerstin@hotmail.com

Kerstin Almerén
Dvärgvädur, Lejonhuvad kanin

Eskilstuna

42

Kanin-Britt

Britt Levander
Fransk Vädur, Dvärgvädur, Hermelin

Ringarum

43

Koppartorps Dvärgvädurar
kaniner@klenby.se

Ann Dahlin
Dvärgvädur

Nyköping

45

Berntsson´s
zeraphina@hotmail.com

Arne Berntsson
New Zealand Red, Dvärgvädur, Hermelin

Sölvesborg

46

Svenmarkens Kaningård
collywoods@telia.com

Maria Wikberg
Dvärgvädur, Hermelin

Ånäset

47

Cumulus Kaniner
camilla@cumulus.nu

Camilla Johansson
Dvärgvädur

Borlänge

48

Östra Dalens Kaningård
agneta.kilbom@telia.com

Agneta Kilbom
Fransk Vädur, Stora Silver, Satin Angora, Jamora

Sjömarken

49

Dalens Kaningård
anitajo@telia.com

Anita Jonsson
New Zealand Red, Svensk Päls

Forshaga

51

Lövbackens Kaningård

Johny Stolpe
Fransk Vädur, Lilla Tysk Vädur

Arboga

52

Kaprifolens Kaniner
kaprifolens@hotmail.com

Jenny Weberg
Dvärgvädur

Helsingborg

53

Stall Bra Nock
peter.ahnelov@glockalnet.net

Peter Ahnelöv
Lilla Tysk vädur, Alaska, Tan, Hermelin

Simrishamn

55

Lundhagens Kaningård
LB_333@hotmail.com

Lotta Karlsson
Dvärgvädur, Hermelin

Ekerö

56

Lonlys Kaniner
lonlys_kaniner@hotmail.com

Maria Nordin
Belgisk Hare, Dvärgvädur

Borlänge

57

Limhamns Kaniner
filippa.adalberth@telia.com

Filippa Adalberth
Dvärgvädur

Limhamn

58

Blålagunens Kaningård
blalagunens@hotmail.com

Inger Hagström
Fransk Vädur, Lilla Tysk Vädur, Dvärgvädur,

Lindesberg

59

Sandåsens Kaniner
sandasens.kaniner@telia.com

Monica Salomonsson
Lilla Chinchilla, Dvärgvädur, Lejonhuvad kanin, Hermelin

Slottsbron

60

Lyckans Kaningård

Irené Alod
Rex, Dvärgvädur, Hermelin, Dvärghare

Vålberg

61

Nydalens Kaningård
christer@mikcab.se

Christer Järnede
Belgisk Hare, Engelsk Scheck, Dvärgvädur

Motala

63

Elaine´s Kaniner

Elaine Elg
Hermelin

Vreta Kloster

64

Röjeråsens Kaningård
rojerasen@hotmail.som

Tina Bäck
Fransk Vädur, Belgisk Hare, Hermelin

Gnesta

66

Orions Kaningård
orionskaningard@hotmail.com

Susanne Ericsson
Dvärgvädur

Hässelby

67

Bäcks Kanintorp
smadar@telia.com

Smadar Ulriksen
Tan, Dvärgvädur, Lejonhuvad kanin, Dvärghare, Hermelin

Romelanda

68

Limholens Kaniner
Kanin@peditron.se

Helena Hammarskjöld
Rex, Svensk Päls, Dvärghare, Hermelin

Mora

70

Horsabjers Kaningård
horsabjer@spray.se

Margareth Karlsson
Angora, Dvärgvädur

Dalby

71

Norrstigens Kaniner
inger.milton@gamma.telenordia.se

Inger Milton
Dvärgvädur

Röbäck

72

Sandbakken´s Kaniner
sandbakken@telia.com

Catharina Sandbakken
Lilla Silver, Dvärgvädur

Vårgårda

73

Näckrosens Kaningård
nackrosens@rixtele.com

Jessica Lundblad-Johansson
Sallander, Dvärgvädur, Hermelin

Vingåker

74

Solgläntans Kaniner
solglantans@yahoo.se

Sofia Liljeholm
Dvärgvädur fuchs, Holländsk Kanin, Belgisk Hare

Storå

76

Sassas Kaniner
sassas_kaniner@hotmail.se

Sara Fransson
Dvärgvädur

Lund

78

Amulettens Kaningård

 

Maria Skov Pedersen
Dvärgvädur

Höör

 

79

Blaxtorps Kaningård

tovec@telia.com

Tove Corneliussen
Belgisk Hare, Dvärgvädur, Hermelin, Dvärghare

Sjuntorp

 

82

Tazzlandet

helena@tazzlandet.se

Helena Gustafsson

Fransk Vädur, Rex, Dvärgvädurar

Vikarbyn

83

Rasmeryrs kaningård

rasmeryr@hotmail.com

Carina och Niklas Wingård
Hermelin

Brålanda

 

84

Simoneholms Dvärgkaniner

Simoneholm@telia.com

Anne-Lie Molin

Dvärgvädur

Dyltabruk

 

85

MP:s Kaningård

mikael.engblom@lantmannen.com

Mikael Engblom

New Zealand Red, Rex, Lilla Silver, Hermelin

Vikingstad

 

86

Silverstjärnans Kaningård

j_amnesten@hotmail.com

Josefine Amnesten

Hermelin

Nacka

 

87

Zettervalls Kaningård

asa.zettervall@yahoo.se

Åsa Zettervall

Dvärgvädur

Östra Ämtevik

88

Sjumilaskogens Kaniner

sjumilaskogens@hotmail.com

Pia Carnbrand
Dvärgvädur

Bromma

 

89

Ulunda Kaningård

ullbod@gudrunsullbod.com

Gunnar Hagdahl
Lilla Tysk Vädur

Enköping

90

Gaias Kaninuppföldning

beccie_59@hotmail.com

Rebecka Luthman
Jamora, Holländsk Kanin

Falun

92

Äppelblommans Kaningård

gun.nycander@telia.com

Gun Nycander

Hermelin

Täby

93

PippiAdolf´s

andreaz_eklund@allt1.se

Lotta Nilsson
Belgisk Hare, Lejonhuvad Kanin

Odensbacken

96

Dalbo Angora

gunilladalbo@msn.com

Gunilla Larsholt
Angora

Fjugesta

97

Teddytassens Kaningård
sofie@teddytassen.se

Sofie Nilsson
Lejonhuvad Kanin, Dvärgvädur, Hermelin

Nol

98

Grindstugans Kaniner

Solveig Nilsson
Hermelin

Borgvik

99

Nybyns Kaningård
ragge_lover@hotmail.com

Angelica Karlsson-Fransberg
Dvärgvädur, Hermelin

Tavelsjö

100

Stall Wallh
fredrikwallh@yahoo.se

Fredrik Wallh
Belgisk Jätte

Vårgårda

101

Smultrongårdens Kaniner

Marieldenas@hotmail.com

Marie Idenäs

Dvärgvädur, Hermelin

Byske

 

102

Prytz kaningård

sanna.prytz@home.se

Susanna Prytz

Tysk Jättescheck, Dvärgvädur, Hermelin

Alunda

103

Gillbos Kaniner
annelie@rehnfeldt.se

Annelie Rehnfeldt
Dvärgvädur

Sollentuna

104

Solbackens Kaniner
martina_haijlen@hotmail.com

Martina Haijlen
Holländsk Kanin

Örsundsbro

105

Lundsbergs Angorakaniner
lisbeth.boethius@telia.com

Lisbeth Boëthius
Angora

Gullspång

106

A Capella´s Kaniner
info@acapellaskaniner.se

Lena Homeister
Dvärgscheck, Hermelin, Dvärgvädur

Oxelösund

107

Lavendelgårdens Kaniner
lavendelgarden@bredband.net

Maria Färm
Dvärgvädur

Örebro

108

Stigfinnarbergets Kaningård

Bjarne Bäcker

Karlskoga

109

Mystiquas Kaningård
Angela_b_tiger@hotmail.com

 

Ewa Lena Bäcker
Sachsengold, Holländsk Kanin, Dvärgvädur, Hermelin

Lillkyrka

110

Karismas Kaniner
karismaskaniner@hotmail.com

Karoliina Johannesson
Fransk Vädur, Holländsk Kanin, Lejonhuvad Kanin, Lejonhuvad Dvärgvädur

Degerfors

                                                                

 

/Martina, sajtvärd på kanin.ifokus
Solbackens kaniner
Uppfödning av Holländsk kanin & Japansk kanin

Anmäl
2009-09-06 14:46 #2 av: citronsaft

bra skrivet:) kan vara bra om man vill kolla när man ska skaffa gårdsnamn och inte vet var man ska kolla;)

Anmäl
2009-09-06 14:51 #3 av: niklin

Går ju att länka också... Så har man alltid tillgång till den "färskaste" listan... Flört

Länk till Skafs register på kaningårdar

Anmäl
2009-09-06 15:04 #4 av: niklin

Plus att alla Kaninhopparna har ju ett eget register med reggade gårdsnamn:

 

Kaninhopparnas register på reggade gårdsnamn

Anmäl
2009-09-06 16:05 #5 av: Sweetienin

Jättebra!

Men jag fattar inte en sak. Ved menas med: Uppfödaren skall ha minst tre (3) års vitsordad kaninuppfödning och bedrivit utställningsverksamhet

Jag fattar inte vad dom menar med vitsordad... :S

Men bra artikel i alla fall! :D

Anmäl
2009-09-06 16:17 #6 av: MarHai

#5
Vitsord är som rekomendation, ungefär :) I mitt vitsord stod det att jag har varit aktiv i föreningen, ställt ut regelbundet etc.

/Martina, sajtvärd på kanin.ifokus
Solbackens kaniner
Uppfödning av Holländsk kanin & Japansk kanin

Anmäl
2009-09-06 16:29 #7 av: Sweetienin

#6 Okej, men vem är det som skriver vitsordet då? Gör man det själv eller är det nån annan som gör det? :)

Anmäl
2009-09-06 16:36 #8 av: MarHai

#7
Nej, det är någon i ens förening som gör det, det var ordföranden i min som skrev mitt vitsord :)

/Martina, sajtvärd på kanin.ifokus
Solbackens kaniner
Uppfödning av Holländsk kanin & Japansk kanin

Anmäl
2009-09-06 16:47 #9 av: Sweetienin

#8 Okej, tack så mycket! Nu fattar jag äntligen, jag har undrat hur länge som helst! :)

Anmäl
2009-09-06 19:30 #10 av: [BonnieL]

Bra artikel!

Anmäl
2009-09-06 19:42 #11 av: Fatma

Jätte bra Martina! :)

Anmäl
2009-09-06 19:54 #12 av: imsuchadiva

#8 så efter tre år när man ställt ut o lite sånt, så ber man sin ordförande skriva visitord?

Anmäl
2009-09-06 20:31 #13 av: MarHai

Tack! =)

#12
Ja.

/Martina, sajtvärd på kanin.ifokus
Solbackens kaniner
Uppfödning av Holländsk kanin & Japansk kanin

Anmäl
2009-09-07 14:41 #14 av: Animalfriend

#12 Ja, om man tänkt regga. :)

Anmäl
2009-09-08 00:01 #15 av: thexclub

Nice!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.