Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Övrigt

Kanin inom djurförsök

2009-11-11 18:52 #0 av: thexclub

Kaniner används relativt ofta inom djurförsök. I denna artikel kan du läsa om vilka försök de används till, hur testerna utförs och vilka skador som kaninerna drabbas av.

 

Artikeln innehåller bilder och text som kan uppfattas som stötande för somliga, så vi vill varna känsliga läsare.

Många kopplar nog ihop försöksdjur med kaniner, inte minst pågrund av uttrycket "försökskanin". Men hur mår egentligen de kaniner som utsätts för tester? Organisationer som är för djurförsök försöker ofta få det att låta så bra som möjligt, som att försöksdjuren har ett nästintill normalt liv och inte alls tar skada av alla tester de utsätts för.
Sanningen är dessvärre mycket grymmare än så.

 

 Kaniner i kosmetikatest.jpg
Foto: PETA

Ögonirritationstest
Kanin är det vanligaste djur som används inom tester för ögonirritation, främst albinokaniner då deras ögon är pigmentfria och skadorna syns tydligare. Dessutom har de mindre produktion av tårvätska och dåliga blinkreflexer vilket gör att testämnet lätt stannar kvar i ögat.
Det är osäkert hur många djur som används inom dessa försök, OECD:s testlinje rekommenderar att man använder minst tre djur till varje försök. Det händer dock att man använder färre kaniner i somliga fall.

Testerna går till så att kaninen spänns fast i en låda eller hålls fast på något annat vis. Testämnet droppas därefter ner i ett av kaninens nedre ögonlock, det andra ögat används som en sorts kontroll. Ifall det skulle vara en sprayprodukt bör man spruta in det i ena ögat från ca tio centimeters avstånd. Om kaninens öga tar såpass mycket skada att man tvivlar på att det kommer läkas avlivas kaninen, i annat fall kontrolleras ögat vid samma tidpunkt emellan fyra till 21 dagar.

Kaniner kan ta väldigt stor skada av detta, främst då de riskerar att bryta ryggen i sina försök att ta sig loss ifrån fastspänningen och undkomma smärta. Andra skador är rodnad eller missfärgning av ögat, svullna ögonlock, sår och rinnande ögon. Medel såsom smärtlindring används sällan då det kan påverka testresultatet.

 Kaniner fixerade web.jpg
Foto: PETA

Hudirritationstest
Även inom tester för hudirritation är albinokaniner det vanligaste förekommande djuret och det händer att samma kaniner som utsatts för ögontester får vara försöksdjur inom även hudirrtationstester.
Inom dessa försök används minst tre djur per ämne som testas.

Den vanligaste metoden, Draize hudirritationstest, går till så att en engångsdos av testämnet läggs på kaninens rakade rygg som sedan täcks av ett förband. Efter ungefär fyra timmar tas förbandet bort och ungefär 30-60 minuter senare görs en första kontroll. Därefter fortsätter man kontrollera kaninhuden dagligen för att se vilka skador som uppkommer och så fortsätter man tills man vet ifall skadorna är permanenta eller läkande. Exempel på skador är rodnad, svulland, inflammationer, sår eller bölder.

 

Giftighetsstudier
Inom giftighetsstudier är kanin inte ett lika vanligt försöksdjur men används vid hudrelaterande tester. Andra djur som används inom dessa försök är råttor, hundar och marsvin.

När man utför ett hudtest så används ca 40-50 djur (marsvin eller kaniner). Hudtester går till så att djuren får ämnet lagt på huden och testerna kan pågå i allt ifrån 30 dagar upp till flera år.
Symptomen av dessa försök varierar väldigt mycket beroende på vilket ämne som testas. Biverkningar som kan förekomma: Förändrat blodtryck, viktförlust, onormal salivproduktion, anemi, aggression, försvagande muskler, hårresande, skakningar, diaree, koma och död.

 

 Fosterskador/utvecklingsstudier
Förutom kaniner används även råttor, möss och hamstrar. Försöken utförs för att se om testämnet är giftigt för fostret eller orsakar fosterskador.

Minst 48 dräktiga kaniner används per ämne. Kaninen får testämnet via sond ner i magsäcken dagligen från att det fastställs att honan är dräktig, och under den period som fostrets organ bildas (dag 6-18). Strax innan planerad ankomst avlivar man honan och tar ut fosterna för undersökning, det händer även att honan dör tidigare och isåfall tar man ut fosterna då. Vid kontroll av ungarna konstaterar man vikt, kön, synliga missbildningar och skador på skelettet, inre organ och vävnader.
Symptom som eventuellt förekommer hos den dräktiga honan är minskad viktökning eller viktförlust, rinnande nos, pälsavfall, hårresande, uttorkning, diarre och död.

 Kanin_gultoga_mellan.jpg
Foto: PETA

Ljuspåverkan
Inom dessa djurförsök så finns inga standardmetoder, men tester förekommer på kaniner, marsvin, möss och råttor. Antalet djur varierar.

De tester som förekommit har skiljt sig ifrån varandra på många sätt. Man har använt olika djurslag, olika ljuskällor, olik mängd UV-strålning, olik längd på testperioder och olika metoder. Skador som djuren kan få är framförallt brännskador, hudrodnad och hudutslag.

 

Akut dermal giftighet
Inom akut dermal giftighetstester används vanligtvis kaniner och råttor, dessa tester har fått,kritik för att vara oerhört plågsamma.

Minst 10-15 djur används per testämne. Djuren får en engångsdos av ämnet placerade på den rakade ryggen för att se om ämnet tränger igenom huden och orsakar förgiftningssymptom. Observation av djuren sker i upp till 14 dagar och därefter avlivas de som överlevt och obduceras
Exempel på förgiftningssymptom: Förändrat blodtryck, viktförlust, onormal salivproduktion, skador på inre organ, andningsproblem, kramper, blödningar ifrån ögon, nos och anus, hårresande, skakningar, diarre, koma och död. Finns även risk för irritation, svullnad, sårskador och frätskador.

 

Försökskaniner i andra länder
På senare år har antalet kaniner inom svenska djurförsök minskat men inom hela EU ökade antalet med 9,50 % ifrån år 2002 till 2005, och 77,5% av alla försöksdjur inom EU är kaniner eller gnagare. Sverige och EU har dock olika regler om vad som räknas som djurförsök och därför stämmer inte statistiken i allas ögon. EU räknar enbart med djur som blir utsatta för ingrepp medans Sverige även räknar med djur som ingår i beteendestudier, avlivningstudier, slaktmetodstudier, utfodringsstudier, provfiske samt djur som avlivas för att deras organ eller dylik ska användas inom försök.

Enligt EUs definition används ungefär en halv miljon djur inom försök i Sverige, medans svensk definition kommer upp i emellan 7 och 11 miljoner djur. Därför är det möjligt att ännu mer försökskaniner används inom EU om man går efter svensk defintion.
Ungefär 21% av alla länder som använder sig av djurförsök samlar in statistik vilket gör det svårt att ta reda på antalet kaniner som används inom djurförsök över hela världen.

Alternativa metoder
För nästa alla ovanstående försök finns eller utvecklas nya testmetoder som inte inkluderar djurförsök. Om du vill stödja forskningen för alternativa metoder så finns det möjlighet att skänka gåvor här.

 

Källa

Anmäl
2009-11-13 15:44 #10 av: alwiz

Gud så hemskt.. Börjar nästan gråta när jag ser bilderna :'(

Anmäl
2009-11-13 15:47 #11 av: jossan84

Tycker att artikeln är lite väl partisk, de bra delarna framhävs inte.

Djurförsök är ju tyvärr nödvändigt i dagens samhälle, utan dem hade vi inte befunnit oss där vi är idag. Men man arbetar hela tiden efter de tre riktlinkerna refinement, reduction och replacemant. Dessa, de tre R:n, innebär att man ska förbättra metoder för att utsätta djuren för så lite besvär, smärta och stress som möjligt, att man ska man i största möjliga mån ska använa en annan metod och att man ska använda absolut minsta antal djur som försöket kräver.

De allra flesta djurförsök innebär att man bara studerar djuren utifrån, dvs. man kan tex testa olika foder eller reaktioner.

Djuren som används är uppfödda av specialuppfödare. Forskarna måste ha utbildning i försöksdjurskunskap och försöket måsta ha blivit godkänt av länsstyrelsen där det ska framgå exakt vad man ska göra, hur det kan vara ett framsteg, hur många djur som ska användas och varför man inte kan använda färre.

Har själv läst försöksdjurskunskap, jag förespråkar absolut att man ska använda alternativa metoder så långt det går, men jag kan skriva under på att de flesta försöksdjur har det bra mycket bättre än många sällskapsdjur.

Anmäl
2009-11-13 15:51 #12 av: spiritedaway

Oj :/ Att det var så pass många djur hade jag ingen aning om.
Men det är ju hemskt i alla fall! Usch.

Anmäl
2009-11-13 16:00 #13 av: jossan84

Kan tillägga att om smärta ingår i försöket så får djuret smärtlindring och om ansvarande veterinär misstänker att djuren utsätts för stort lidande så avlivas det med en insomningsspruta.

Anmäl
2009-11-13 16:03 #14 av: minkaninester

Jag tar så illa vid mig vid djurförsök och tycker inte det är rätt.

 

---

Som #11, "Djurförsök är tyvärr nödvändigt i dagens samhälle, utan dem hade vi inte befunnit oss där vi är idag."

Jag förstår till del vad du menar, men, jag tänker från ett annat håll. Tänkt ifall det var människan som var djurförsöket. Hade folk gått emot det? Hade de tyckt det var fel? Och dessutom, hade männsikan velat fästas vid halsen så att det inte kommer loss? Så jag håller absolut inte med dig, du får ha din åsikt men jag kan verkligen Inte hålla med dig. För om du hade varit en människa som de försökte olika tester på, du hade verkligen inte trivts med ditt liv. Och jag tror inte att de har de bättre, för även fast vanliga sällskaps kaniner råkar illa ut också får de inte massa saker insprutade i sig som gör att de blir sjuka.

 

--

Och det går så ont i mig, att se dessa bilderna och att människor kan vara så hårda och kalla mot djur. Jag förstår det bara inte...

 

 

Anmäl
2009-11-13 16:06 #15 av: thexclub

#11: Tror det handlar mycket om hur man själv ser på djurförsök. Jag personligen är helt emot det och det finns inga bra sidor i min mening, tycker inte vi ska utnyttja djur för våra egna behov. Dessutom är djurförsök dyra och har ett begränsat värde för att förutsäga riskerna för människor. Drygt 8% av alla läkemedel som verkar bra i tester har kommit ut på marknaden, resterande 92% har visat oönskade och skadliga effekter på människor. Om vi la dessa pengar på att istället utveckla alternativa metoder skulle vi slippa att skada så många djur.

Givetvis finns det hög standard på en del  djurförsök, men faktum kvarstår att många djur inte får utlopp för sina naturliga behov eftersom det stör själva forskningen.  Somliga djur är "specialdesignade", vilket även kan innebära att de är genmanipulerade. Hygienen på labratorium är hög och ur den synvinkel blir säker färre försöksdjur än sällskapsdjur sjuka. Dock är pengar alltid, i princip alla branscher, högsta prioritet och jag tvivlar inte på att marojiteten av alla labratorium rent ut sagt struntar i djurens välbefinnande om det innebär att de kan spara pengar.

Angående lagen, och att djuren ska slippa utsättas för lidande och att man ska förebygga ohälsa, så finns det mycket undantag inom försöksdjur.

Anmäl
2009-11-13 16:11 #16 av: alwiz

Förstår hur man tänker genom att det är viktigt för samhellet osv.
Menar inget illa, men man kan ju inte understryka att djuren mår bra av försöken.

Vet att det är viktigt med djurförsök för att få fram mediciner och annat, men jag har själv väldigt svårt att acceptera att djuren utsätts för detta.
Att djuren som är med om djurförsök har det bättre än vissa sälskapskaniner har jag svårt att tro på, men jag ska inte säga så mycket då jag själv inte är kunnig så mycket i ämnet ;)

Hoppas att ni förstår mej, jag menar inte att någon har fel eller så; säger bara vad jag tycker och tänker ;)

Anmäl
2009-11-13 16:14 #17 av: thexclub

Kan tillägga att artikeln i princip enbart är för att berätta om vilka tester och studier kaniner används inom, och hur det går till. Det är ren fakta och i mina ögon inte vinklat alls.
Sen om djuren har det bra eller ej i övrigt på labratorium har jag inte skrivit något om.

Anmäl
2009-11-13 16:14 #18 av: alwiz

Tänker som nummer #14 #15, bra skrivet!

Låter säkert lite konstigt, men och  jag blir så arg när man stoppar djuren på djurförsök utan att dom enns kan säga sin åsikt (inte för att dom kan prata då men Flört).

Anmäl
2009-11-13 16:21 #19 av: NinniH

#16: Det med att många försökskaniner har det bättre än vissa sällskapskaniner tvivlar jag inte alls på att det kan stämma.
Djuraffärer odyl hjälper ju inte direkt till att ge förstagångsägarna bra information eller tillhandahålla bra burar.
Nog finns det säkerligen kaniner intryckta i alldeles för små burar, smutsiga, fri tillgång till gnagarblandning, knappt får komma ut osv.

Kram Ninni
♥•*¨*•.¸¸♥ Chanipet Design & Foto ♥ ¸¸.•*¨*•♥

Anmäl
2009-11-13 16:26 #20 av: Frida-H

Intressant ämne som är bra att belysa. Dock håller jag med Jossan om att texten är vinklad, tycker inte att den ger en bra bild om hur det verkligen ser ut. Nu är jag inte någon expert på hur kaniner används och hålls men jag har varit på flertalet föreläsningar om försöksdjur och besökt anläggningar.

Först och främst är bilderna väldigt inaktuella och jag är relativt säker på att flertalet inte är tagna i Sverige. Jag vet en avdelningschef på en försöksdjuranläggning som blir väldigt arg då hon ser dylika bilder i motståndskampanjer och brukar ungefär säga - "de är ju för f*n tagna i sovjet på 70-talet!" Har dock inga vetenskapliga källor som kan styrka det påståendet ;)

De vanligaste användingsområdena är immunologi, ögonforskning och benbildning. Akut ögonirritation ersätts av att man odlar cellkulturer från hornhinnan, detta sparar liv och lidande och ger dessutom ett säkrare resultat.

Alla försök som ska göras i Sverige måste genomgå och godkännas av en etisk nämnd där lidandet vägs mot nyttan. I denna nämnd sitter bla. veterinärer, representanter från djurskyddsföreningar, försöksdjurstekniker mm. Så nej, man får absolut inte utföra vilka plågsamma försök som helst.

Nu sitter jag inte här och säger att djurförsök är toppen bäst och försöksdjurens liv är en dans på rosor, verkligen inte, men det är inte alla gånger lika fördjävligt som många djurrättsorganisationer hävdar.

Alla saker som testas på djur testas senare även på människor innan de kommer ut på den stora marknaden, skillnaden är att människorna har valmöjligheten att avstå...

En bra och relativt opartisk sida: http://www.djurforsok.info/

Anmäl
2009-11-13 16:32 #21 av: thexclub

#20: Nej, bilderna är inte tagna i Sverige. Har inte heller påstått att artikeln bara handlar om svenska djurförsök.

Anmäl
2009-11-13 16:36 #22 av: jossan84

#14
Jag nekar inte till att djur kan plågas inom djurförsök, men de försöksdjur jag besökt har haft det bra. Detta vägt mot de många sällskapsdjur som sitte där ute i landet och mår dålig pga okunskap (tex. felutfodring) och alla de stackars djur som inte kan leva normalt och som måste lida hela livet för att vi männskor vill att de ska se ut på ett visst sätt, till ingen nytta alls (syfta dels på en hel del hundraser). Det senast nämnda tycker jag är mycket värre då det är för vårt nöjes skull.

Anmäl
2009-11-13 16:56 #23 av: Frida-H

#21 Jag vet att det inte står att de är tagna i sverige men personligen tycker jag det är av vikt att veta om de ex är tagna igår i Sverige eller för 30 år sedan i Sovjet. Jag skrev det eftersom jag hade velat veta det om jag läste texten och inte viste det (okej, denna mening är ju helt galen men jag hoppas att ni förstår hur jag menar).

 

Mina erfarenheter baseras på djurförsök i Sverige vilket jag utgår ifrån, hur det ser ut i andra delar i världen har jag inte någon bra insyn i. Dock har jag hört att många länder har betydligt sämmre djurhållning kring försöksdjur än vad vi har i Sverige (av bla personer som arbetat med försöksdjur i USA och i Portugal).


För den nyfikne så går föreskrifterna som gäller för försöksdjur att finna här:

http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000874/DFS_2004-15.pdf

http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000869/DFS_2004-04.pdf

 

Anmäl
2009-11-13 17:08 #24 av: thexclub

Till er som anser att artikeln är vinklad,  får jag fråga exakt hur jag vinklat?
Jag har skrivit om hur det går till under vissa djurförsök och vilka biverkningar kaninerna kan få av detta. Jag har inte skrivit hur många kaniner som dött, att kaninerna bor i dålig miljö annars, att de är genmanipulerade eller på annat vis far illa, på samma vis som att jag inte har skrivit vad försöken lett till, att kaninerna har det jättebra annars och är helt friska. Artikeln är menad att berätta hur kaninerna används. Så ja, jag har tagit bort en del positiva aspekter ur somligas synvinklar och jag har tagit bort en del negativa aspekter ur andras synvinklar.

Tycker ni det är viktigt att jag skriver att vilka försök som lett till det och det inom forskningen, vilka regler som gäller eller liknande? Och nej, detta är inte menat att provocera eller liknande utan jag är uppriktigt sagt nyfiken på hur ni menar. Jag kommer inte ändra min artikel men ifall jag skulle skriva om liknande ämne i framtiden kan det vara bra att veta vad ni anser är viktigt att belysa.

 

Anmäl
2009-11-13 17:32 #25 av: [Agneslundin]

men gud .. gillade inte att dom sitter i som där halsgrejerna och allt nä fyy !!

Anmäl
2009-11-13 18:10 #26 av: annaforsgren

Nästan alla mediciner och plåster med mera är djurtestat så det går inte att komma undan. Men jag tycker att det är hämskt att vissa djur tvingas leva i sterila små burar utan någon frihet till deras naturliga beteenden. Sedan finns det ju också bra exempel på djurförsök där de har de bra. Men det ska inte behöva gå så långt att man spänner fast kaninen och ger medicin för att sedan döda den och skära upp kroppen :(

Anmäl
2009-11-13 18:24 #27 av: [BonnieL]

Bra artikel Emmy, tycker du gjort ett jättebra jobb!

---
Det var intressant att läsa, dock är jag som många andra emot djurförsök. Finns en miljon andledningar till varför jag är emot det, men det här inlägget skulle bli alldeles för långt om jag skulle skriva alla mina andledningar.

Anmäl
2009-11-13 19:30 #28 av: [Caaassie]

Jag vill begå självmord av tanken att jag faktiskt lever med människor som kan vara så grymma mot djur. MOT DJUR SOM INTE KAN SÄGA IFRÅN. Har inget mer att säga än att dessa människor som utsätter djur för sådant onödvändigt som att testa smink och liknande är vidriga och borde enligt mig *censur*s.

Blir så upprörd att jag inte vet vart jag ska ta vägen faktiskt :D
Bra artikel! 

Anmäl
2009-11-13 19:30 #29 av: malin--a

usch, vad hemskt! :( stackars kaniner.

Anmäl
2009-11-13 19:59 #30 av: Veero

Men gud usch!! så hemskt!

Glad att jag är vegetarian och avstår det som är djurtestat och produker från djur!

Anmäl
2009-11-13 20:02 #31 av: NinniH

#30: Fast helt avstår du väl antagligen inte, om du tar någon form av läkemedel (vanlig huvudvärkstablett räknas).

Kram Ninni
♥•*¨*•.¸¸♥ Chanipet Design & Foto ♥ ¸¸.•*¨*•♥

Anmäl
2009-11-13 20:04 #32 av: Brownie

Ush,väldigt intresssant artikel och disskusion. Själv tycker jag detta är hemskt då jag älskar djur som många andra.

Att dem sitter fast med huvudet klämt eller blir avlidna direkt efter ett försök är rent ut sagt för j*vligt.

Detta är min åsikt.

Anmäl
2009-11-13 20:22 #33 av: citronsaft

#11 håller inte med! På vilket sätt är det nödvändigt? De har faktiskt hittat andra sätt... Snälla förklara! Fattar inte hur du menar, men om du förklarar så kanske jag förstår

#31 brukar kolla på grejer om de e djurtestade, men har faktiskt inte kollat på något som huvudvärkstbletter... Aja nu vet jag iaf att jag inte ska ta huvudvärkstabletter nå mera:O

Själv tycker jag det är helt idotiskt och tycker som #15 att vi inte ska utnyttja djuren för våra egna behov>O Och precis som #28 säger så kan de faktiskt inte säga nåt själva! Blir så himla ledsen.........

Bra artikel iaf!:) (eller asså bra skrivet, innehållet mindre kul:P)

 

Varför är #1-#9 borta?:)

Anmäl
2009-11-13 20:32 #34 av: NinniH

#33: Snudd på alla läkemedel är djurtestade från början.
Ett steg i processen är att det testas på djur innan det ens får testas på människor.
Så ska man ha tag i icke djurtestade läkemedel, får man nog hålla sig till enbart naturläkemedel.

1-9 är borta därför att där har jag och medarbetarna diskuterat lite om artikeln innan den publicerades. =)

Kram Ninni
♥•*¨*•.¸¸♥ Chanipet Design & Foto ♥ ¸¸.•*¨*•♥

Anmäl
2009-11-13 20:42 #35 av: Nickel

Bra artikel, men jag tycker inte heller om djurförsök. Om man studerar beteénden och sånt tycker jag det är ok, för dom får ju ändå någorlunda bra liv. Så jag handlar allt mitt smink, sminkremover, body lotion och sånt på the body shop, för dom testar det inte på djur, (Och att jag tkr dom har bättre saker... ;)

Anmäl
2009-11-13 20:53 #36 av: citronsaft

#34 okej, aldrig mer gå till doktorn:P Ne men synd att man inte kan köpa mediciner som de inte testat på om man verkligen behöver!

Okej;)

#35 visste inte jag, bra å tack för tipset:) Let's go to body shop!XP

Anmäl
2009-11-13 21:01 #37 av: Frida-H

#24 Det jag menar med en vinklad artikel är att det endast tar upp en sida av en sak. Rubriken är "Kanin inom djurförsök", jag anser att det ingår otroligt mycket mer i det än hur mycket kaninen lider av ett specifikt försök. Detta är självfallet också viktigt men för mig är det mycket viktigt att få en helhetsbild av hur läget ser ut. Säger inte att det är så det ska vara men om jag läser en text och vill kunna lita på innehållet vill jag ha både + och - samt relevanta, uppdaterade och trovärdiga källor.

Källorna är också otroligt viktiga, om faktan endast kommer från extrema intresseorganisationer som PETA, djurens rätt, DBF osv. anser jag inte att man kan ta det för "så här är det" eftersom texten är anpassad för att det ska låta som om att djuren plågas i all oändlighet. Gärna källor från många olika håll som säger samma sak. (Nu vet jag inte jag inte vilka källor som används till denna artikel, skulle dock vara intressant att veta :)

 

Men detta är alltså vad jag personligen anser, säger inte att andra sätt är fel.

 

Näpp, nu måste jag gå och underhålla gästerna ;)

 

Anmäl
2009-11-13 21:27 #38 av: thexclub

#37: Jag ber om ursäkt ifall rubriken är såpass missvisande, tycker dock att jag beskrivit innehållet rätt bra i ingressen.

Upptäckte även nu att jag glömt skriva källhansvisning, lägger till detta. Anledningen till att enbart en källa används är att såkallade oberoende och hemsidor/organisationer som varit för djurförsök inte svarat på mer närgående frågor. Det är svårt att få information ifrån dem då.
Sen att källan leder till en vinklad hemsida, det säger jag inte emot. Det är ju en organisation som är emot djurförsök men allt jag läst/fått och valt att använda i artikeln är så vitt jag vet ren fakta och inte överdriven eller liknande. Jag har även skrivit artikeln själv och därmed kunnat undvika att ha med vinklade/partiska argument (dock finns det varken något i artikeln som är för eller emot djurförsök)

Har inte använt information jag fått av djurens rätt (när blev det en extrem intresseorganisation?) eller PETA eller liknande då jag var orolig för att artikeln skulle bli vinklad med flertal källor som var emot djurförsök, dock tvivlar jag inte på att de säkert också backar upp faktan. Dock har jag uppenbarligen använt bilder jag fått av  PETA, men det kan inte direkt räknas som vinklig i mina ögon.

I övrigt har jag ju även en del egna erfarenheter vilket är svårt att sätta källa på så detta är inte heller medtaget i artikeln.

Anmäl
2009-11-13 22:29 #39 av: RabbitLower

skulle helt ärligt villja MÖRDA!!! Sånna som håller på med detta. Och en annan sak om jag ska va ärlig så tycker jag inte de passar in på kif att skriva hur kaniner används i djurförsök:( för alla älskar ju kaniner här på kif och de e...nääe de e va jag tkr iaf

Anmäl
2009-11-13 22:31 #40 av: fia-mia

Gud vad hemskt! Kan förstå att djurförsök är "nödvändigt" men om jga sätter mig in i djurens situation inser man hur hemskt det är. Tänk er själv om ni skulle råka ut för detta! och att de får bedövning kanske stämmer men om man ser deras levnadsvillkor, bur m.m. är det under all kritik

Anmäl
2009-11-13 23:15 #41 av: jahadu

någon som vet nån djurförsöksanläggning i sverige?


Anmäl
2009-11-14 01:00 #42 av: Tarkie

Haha, jag skrattar bara när jag läser alla kommentarer. Om det nu är så illa. Så kan ni lika gärna sluta köpa krämer och massa skit ;)? För allt är testat på djur. Det är svårt att hitta produkter som inte är det.

Ni kommer ALDRIG kunna undvika att köpa produkter som är djurtestade. För det är ca 98% av marknaden. Fast det inte står så är produkten nog det ;)

Förstår inte poängen med att hata det här. När man själv bidrar till det.

--

Sen tycker jag att denna sida är omogen för att snacka om det här seriöst. Bara massa som "ÅÅÅH, SÅÅÅÅ HEMSKT, blabla bara för att det är kaniner. Snälla. Get over it ;)

Anmäl
2009-11-14 01:02 #43 av: jossan84

#33 Kan rekommendera boken Försöksdjurskunskap av Karl Johan Öbrink och Margareta Waller. Vi hade den som kursbok när vi läst Försöksdjursvetenskap.

#39 Om man istället för att mordhota de som använder djurtestade produkter så kan man ju faktiskt göra något för att göra det bättre för djuren.

Tycker att man ska sätta sig in lite mer in ämnet innan man skriver att det BARA är dåligt.

Anmäl
2009-11-14 01:05 #44 av: thexclub

Skriver detta för sista gången: Meningen med artikeln är att berätta vilka försök kaniner används till, hur det går till och hur kaniner påverkas av detta.

Meningen är inte att: Berätta hur kaniner har det i övrigt, nackdelar/fördelar med djurförsök, vad djurförsök kommit fram till, hur många djur som dött inom djurförsök, och så vidare.

Anmäl
2009-11-14 01:07 #45 av: Tarkie

#44 Fattar jag.
MEN sidan är omogen för sånna saker.

Det här är en sida med massa barn som inte kan annat än att tycka allting som inte är trevligt för kaninerna är såååå hemskt åååhhåhåhåhåh..
Folk bara kastar ut helt konstiga saker.

Anmäl
2009-11-14 01:29 #46 av: jossan84

#24 Ska försöka mig på ett försök att förklara.
På den här sidan finns väldigt många unga människor som lätt tar till sig det de ser och läser. Om de läser en artikel som listar ett antal plågsamma djurförsök på kanin och ser ett antal obehagliga bilder i en artikel där det inte alls framgår det goda i det hela så tror de att det bara är så det går till, det blir som skrämselpropagande, även om det kanske inte var menat att bli det.
Artikeln blir vinklad då man bara kan läsa om hemska saker. Det är som om jag skulle göra en lista på alla grönsaker man kan få cancer av att äta och hur otroligt sjuk man kan bli av att äta grönsaker. Skriver jag inte att grönsaker faktiskt kan vara nyttiga och att man inte kan få cancer av alla grönsaker så kan folk faktiskt tro att man blir sjuk av att äta grönsaker. Halvbra liknelse kanske, men kom inte på något bättre :)

Jag har själv deltagit i djurförsök i ett projektarbete. Det gick ut på att ta reda om musungars tillväxt påverkades av vilket foder mamman fick. Och försöket utfördes på det viset att vi vägde musungar med ett par dagars mellanrum. Hemskare än så var det inte. De allra flesta djurförsök är helt harmlösa. Om jag inte minns fel är den största delen av de här miljoner djuren som används fiskar som man tittar på.

EDIT: Av de ca 7 milj djur som avändes i djurförsök i Sverige 2007 bestod ca 6 milj av fisk som provfiskades för att mäta fiskbeståndet.  Endast ca en halv milj djur används enl. EU-definitionen. http://www.jordbruksverket.se/download/18.67e843d911ff9f551db80002913/f%C3%B6rs%C3%B6ksdjur+2007.pdf

Anmäl
2009-11-14 01:45 #47 av: thexclub

Jag förstår hur du menar. Följdfråga: om artikeln hade publicerats på en "vuxnare" hemsida, hade du tyckt den var mer okej isåfall?

Anledningen till att jag inte skrivit om "bra" djurförsök är att jag inte fått någon information om dessa. Givetvis är det lättare att hitta fakta om hemska djurförsök då det skapar mer reaktioner men jag har försök att få tag i organisationer som inte är helt anti djurförsök utan svar. Har inte fått svar på mina frågor och jag kan inte skriva om saker jag inte vet om och inte kan backa upp med fakta.
Syftet med artikeln var alltså inte att vinkla den, jag hade tagit med mer harmlösa försök om jag hade någon kunskap inom dessa. Hade säkerligen kunna skriva en artikel om "bra" djurförsök rörande alla sorters djur, men jag anser mig inte ha tillräckligt med fakta för att skriva det om enbart kaniner.

Anmäl
2009-11-14 02:00 #48 av: jossan84

#47
Hade fortfarande tyckt att den var vinklad men vuxna förstår oftast att det finns andra vinklar än det man läser. När man var liten trodde man ju på reklamen på tv, idag vet man att det nog inte är så bra som det verkar.
Förlåt om jag verkar lite irreterad, men under vår kurs i försöksdjursvetenskap fick vi en lite annan inblick i hur det fungerar och jag förstår hur frustrerade forskarna blir när det spruta ut skrämselpropaganda från alla håll samtidigt som de kämpar med att få folk att förstå att det är nödvändigt idag, samt att det oftast inte går till så som propagandan visar.
Visst djur lider, men man arbetar med att lindra, och att få fram bättre metoder.

Djurförsök används till mycket mer man egentligen tänker på. Använder man läkemedel på sitt djur bidrar man till djurförsök. Skänker man pengar till barncancerfonden bidrar man också till djurförsök. Huvudvärkstabletter, preventivmedel, tandkräm, diskmedel, avmaskningsmedel till kaninen, foder till hunden... listan är oändlig.

Anmäl
2009-11-14 02:07 #49 av: thexclub

#48: Du får argumentera emot mig hur mycket du vill. Jag har inget alls emot disskutioner där motparten har vettiga argument, och sålänge du kan förklara hur du tycker så är det no worries. Enda som irriterar mig är människor som häver ur sig att det är extremt vinklat och partiskt utan någon egentlig fakta, lyckligtvis verkar det inte hänt här ännu.

Jag vet att djurförsök är nödvändigt och det är nästintill omöjligt att inte stödja. Det har varit till stor hjälp inom många områden men jag tycker det är dags att försöka avförskaffa detta nu, på tiden att vi börjar lägga pengar på alternativa metoder istället. Försök som är helt förgäves kostar en hel del pengar och orsakar lidande för djur, att lägga detta på annan forskning utan djur är i mina ögon det enda rätta.

Anmäl
2009-11-14 02:14 #50 av: jossan84

Lite OT men detta visste jag faktiskt inte, det var bra!
Sedan den 11 mars 2009 är det förbjudet att sälja djurtestat smink i hela EU.
http://www.djurforsok.info/fakta/testassminkpadjur.4.41038e13113fc555eb88000190.html

Anmäl
2009-11-14 10:05 #51 av: EllanA

Nej, vad hemskt! Börjar nästan gråta, stackars kaniner!

Anmäl
2009-11-14 10:32 #52 av: fia-mia

Själv FÖRSÖKER jag köpa grejer som inte är testat på djur men det är i princip omöjligt. Allt mitt smink är inte testat på djur iaf men precis som ni skriver är ju t.ex läkemedel testade på djur.

Anmäl
2009-11-14 10:42 #53 av: Tossan

46# Jag är bara tvungen att skriva lite,,,Du har själv vart med på ett försök

Men är det någon här som varit med och arbetat med att sköta om dessa djur ?

Nu hör ju inte detta till saken

Men jag är 47år så det är 20års sen jag jobbade med det

Så det såg väl allt värre ut då..

Vi hade apor,kaniner ,möss råttor,får,lamm,kycklingar ,marsvin mm

Det var inte dom som gjorde försöken som lät djuren lida utan det som hände runt omkring

Vill inte gå in på detaljer,,men det var fruktansvärt att se djuren lida,,för det gjorde dom,,

Dom fllesta kaniner som var behandlade dog själva eller låg och skrek innan någon skötare rusa dit och nackade den

Men som sagt var,,det är säkert mer koll på detta nu

Sen finns det försök fortfarande som är onödiga,kommer alltid att finnas

Men har även varit med och hämtat djur som blivit illa behandlade hos vanliga svensson ,,så  lider det gör djur på många håll

Anmäl
2009-11-14 10:45 #54 av: Tossan

Bra artikel Glad

Ha nu en bra dag alla

 

Anmäl
2009-11-14 11:29 #55 av: alwiz

En fråga: Om alla (i alla fall dom flesta) läkemedel är djurtestade, är även djurens mediciner testade på djur? Om ni fattar ;)

Anmäl
2009-11-14 12:38 #56 av: NinniH

#48: Har du mer info om djurförsök, tar jag gärna emot det och ev kompletterar med en del 2-artikel.
Vore väldigt intressant med info om mer harmlösa djurförsök som beteendestudier odyl.

Kram Ninni
♥•*¨*•.¸¸♥ Chanipet Design & Foto ♥ ¸¸.•*¨*•♥

Anmäl
2009-11-14 13:42 #57 av: jossan84

#56 Det finns en hel del info på http://djurforsok.info och i boken Försöksdjurskunskap som nämndes tidigare.

Det bör nämnas att djur faktiskt får smärtlindring och att de avlivas enl. godkända metoder om de lider.
De tre R:n bör även nämnas, sim jag skrev om i mitt första inlägg.  För att få utföra ett djurfösök (i alla fall inom EU) så måste det finnas en betydelsefull mening.

Anmäl
2009-11-14 14:14 #58 av: citronsaft

#42 okej, men om det är så omöjligt att inte använda djurtestade saker, och vi inte ska kämpa emot det för att vi bidrar till det själva. Men vi vill ju inte göra det ,men vad ska vi göra för att inte bidra, eftersom det inte går enligt dig??? Ja vi försöker hjäälpa dem, startar organisationer osf ochså sitter du å skrattar typ..."/ Och skulle du vilja vara en försökskanin?Tror knappast det. Sen JÄTTE moget å sitta å klaga å bara "för omogen bara för att det är kaniner" jag hade väl tyckt lika synd om hamstrar i en sån här artikel... vi har iaf inte delade åsikter.

#46 a, det e ju bra att allt inte e dåligt:) Men det finns ju fortfarande sånna dåliga som det skrivs om i artikeln;)

#50 woho!:D (:P)

Tycker iaf artikeln är bra skriven!

Tycker denna tråd diskuterats länge nog, och tycker den ska låsas innan vi börjar bråka osv. kommer ihåg några diskutioner där blev lite crazy tillslut, känner också att det börjar bli på gränsen nu;)

Anmäl
2009-11-14 14:18 #59 av: NinniH

#57: Väldigt intressant sida - tack.

Kram Ninni
♥•*¨*•.¸¸♥ Chanipet Design & Foto ♥ ¸¸.•*¨*•♥

Anmäl
2009-11-14 14:22 #60 av: NaimaG

Jag kan tillägga att detta inte gäller alla forskningsstationer. Jag jobbar på ett medicinskt forskningscenter och där lever faktiskt kaninerna normala liv i väl rengjorde och desinfekterade burar lagliga efter L80 lagen. Kaninerna använda i försök men inte på så grymt sätt som texten hänvisar till och det finns de i personalen som kan sitta och bara kela med kaninerna. Vet inte hur många kaniner som gjort glädjeskutt i dem burarna.Tungan ute

Min kompis har köpt en kanin från ett forskningscenter och den är hur frisk som helst utan några mén, är 10 år gammal idag. Glad

Anmäl
2009-11-14 14:38 #61 av: citronsaft

#60 ja det låter som ett bättre liv än många privat kaniner har (Skrattande)ofta pga ovishet (ger för mycket/lite mat, för små burar, inte rengorda burar, ger fel saker, hanterar dem fel etc, etc) eller inget intresse.

Anmäl
2009-11-14 15:17 #62 av: Brownie

#45 Så du menar om man är under 20 år tror man på aallt som dem säger i reklamer och det enda vi kan är att tycka synd om djuren?

Anmäl
2009-11-14 15:53 #63 av: Tarkie

#62 BARN står det ;)

Anmäl
2009-11-14 17:25 #64 av: jahadu

fortfarande ingen som kan nämna några djurförsöksanläggningar i sverige? =P


Anmäl
2009-11-14 17:28 #65 av: jossan84

#64 Har inte koll på exakt var alla ligger men SLU, SVA, Karolinska, Astra Zeneca bla.

Anmäl
2009-11-14 17:31 #66 av: jahadu

#65 tackar =D


Anmäl
2009-11-15 11:30 #67 av: NaimaG

#64 Tamro (Ume)
Astra Zeneca (Ume)
JRC (stockholm)

Finns oerhört många

#65 Vilken betydelse har SLU i detta fall för SLU är förkortningen för Swedish Univercity of agricultural science vilket handlar om mat och är ett universitets program och där används inte djurförsök.

SVA - statens veterinärs medicinska anstallt kan jag tänka mig utför djurförsök då dem arbetar för att hitta botemedel till sjukdomar för djur.

Anmäl
2009-11-15 15:10 #68 av: jossan84

#67 SLU Står för Sveriger LantbruksUniversitet och det utförs djurfösk i forskning som foder, beteede, djurhållning mm. De används även i undervisningen. På skolan finns en avdelning med möss, råttor och även getter (getterna går på sommarbete på sommaren). Det var dessa möss vi hade med i vår tillväxtstudie när vi läste fysiologi.

 

Anmäl
2009-11-15 15:12 #69 av: LinneaJohaanson

Usch det gör onti hjärtat när man ser bilderna

Mvh Linnea Johansson Kvick
Cherioshamstrar.weebly.com
Grundare av Hamsterbladet.webblogg.se

Anmäl
2009-11-15 16:50 #70 av: MajaL

Thexclub, superbra arbete, gick ju bra även utan tips från mig.

Denna artikel kan tolkas ur två synvinklar så klart, och det beror på vilka referensramar man som person har.

Kaniner.ifokus är inte avsedd för endast minderåriga, och därför publicerar vi inte bara fakta avsedd för barn, utan även viss alvarsam fakta.

Tycker denna artikel är relativt neutral, den plockar upp främst vilka konsekvenser djurförsök kan få på djurens hälsa.  Detta betyder givetvis inte att alla djur får men och skador.

Jag kan personligen säja att jag tycker att gränsen går redan när djuren späns fast i dessa olika ställningar mm. Och att man ens riskerar deras liv, är för mig ofattbart.

Jag förstår samtidigt att det så klart i dagens korkade samhälle är ganska nödvändigt. Men människan är ett själviskt och patetiskt djur ur min synvinkel. Och jag tycker det är fullkomligt oacceptabelt ur mina ögon att ge sig på djur bara för att hitta på en ny medicin  eller dyl.

Visst medecinen kanske räddar liv, men och andra sidan kanske en massa djur fick sätta livet till i utvecklingsprocessen av medecinen.

Men, destu fler vaccin och medeciner människan uppfinner, destu fler människor kräver ytterliggare "underhåll" av medeciner.

Jag vet inte riktigt vart jag vill komma, men jag tycker inte det känns etniskt rätt att gå på någon som är mindre och försvarslös, i detta fallet djuren.

Det är väll ganska klart vilken sida jag står på; djurens.

 

Anmäl
2009-11-15 17:02 #71 av: Brownie

#63 Aa men hur gammal räknas man som barn? :P

Anmäl
2009-11-15 17:09 #72 av: NinniH

#71: 12 och neråt.
Sen finns det ju även små barn (0-7) och större barn (8-12).
Detta är iaf min definition på barn.

Kram Ninni
♥•*¨*•.¸¸♥ Chanipet Design & Foto ♥ ¸¸.•*¨*•♥

Anmäl
2009-11-15 17:15 #73 av: Brownie

#72 Okej :P

Anmäl
2009-11-15 17:20 #74 av: jossan84

Per definition är man barn tills man fyller 18. Sen är det ju individuellt hur olika man påverkas av saker och ting. Det finns vuxna som tror på allt de hör och det finns barn som förstår att det finns andra vinklar.

Anmäl
2009-11-15 17:39 #75 av: MajaL

#74 Alltså är detta en ganska irrelevant sak att ta upp här enligt min mening. Vi riktar oss inte till någon speciell ålder på detta forum.

Anmäl
2009-11-15 17:44 #76 av: jossan84

#75 Jag svarade bara på frågan i inlägg 71.

Anmäl
2009-11-15 19:17 #77 av: MajaL

#76 Såg att det var gnabb högre upp om att åldern här på forumet hade en otroligt stor betydelse.

Det var inte riktigt riktat mot dig om du inte har den åsikten. :)

Anmäl
2009-11-15 19:36 #78 av: jossan84

#77 i gnabbet högre upp försökte jag på ett enkelt sätt förklara på artikelförfattarens fråga om varför jag tyckte den var lite vinklad.

Anmäl
2009-11-15 19:39 #79 av: MajaL

#78 Som sagt, inte riktat mot dig om du inte har den åsikten.

Anmäl
2009-11-15 19:42 #80 av: jossan84

#78 Fast jag har ju den åsikten. Alltså att åldern har betydelse för hur lätt man påverkas av saker och ting, om det va den åsikten du syftade på. För även om forumet är riktat till alla åldrar (vilket jag tycker är bra) så är det ju mest yngre personer här.

Anmäl
2009-11-15 19:49 #81 av: MajaL

#80 Då är det även riktat till dig.

Vi på kif försöker rikta forumet till alla åldrar, dock kan vi inte styra vilka personer som besöker oss och vilka åldrar de är i. Vi försöker som sagt rikta oss till alla åldrar.

Alltså ingår det lixom att man även ibland skriver om lite allvarsammare saker, eftersom forumet inte är avsett för vissa åldersgrupper och deras specifika intressen.

 

Anmäl
2009-11-15 19:57 #82 av: thexclub

Vi kan nog droppa disskutionen om åldern på forumet, känns lite offtopic. Tycker dock precis som #81, det är inte ett forum "bara för barn". Och om vi aldrig skriver om "seriösa" saker lär vi inte få fler äldre medlemmar heller.

Men somsagt, offtopic. Om det skulle vara någon som vill disskutera vidare eller har frågor kan man ju starta en ny tråd :)

 

Anmäl
2009-11-15 21:14 #83 av: jossan84

#59 Jag har ett arbete som vi skrev i samband med att vi läste försöksdjurkunskap. Det är själva hemtantan där vi skulle svara på frågor om hur man förbereder djurförsök bla. Ett ganska litet arbete på bara en A4, men kanske något du kan ha användning av.

Anmäl
2009-11-15 21:22 #84 av: NinniH

#83: Allt är av intresse. =)

Kram Ninni
♥•*¨*•.¸¸♥ Chanipet Design & Foto ♥ ¸¸.•*¨*•♥

Anmäl
2009-11-15 22:25 #85 av: [m-i-r-a-n-d-a]

nää vaa hemskt !!! :o :(

Anmäl
2009-11-16 16:47 #86 av: MajaL

#83 Skulle också vara intresserad av att läsa det, om det vore okej?

 

Anmäl
2009-11-16 18:05 #87 av: MixiDixi

Ursch!

Tycker det är hemsk.

Anmäl
2009-11-16 18:40 #88 av: Lole

Förstår inte hur man kan tycka att det är ok, egentligen. Att det ska vara sååå himla olika mellan människor och djur - händer det en människa någonting blir det värsta stora grejen av det, men är det ett djur det handlar om är det mesta ok. Det är fel!

Jossan84: I din försöksdjurkunskap kurs har ni antagligen bara testat de "snällaste" djurförsöken. Det finns betydligt blodigare och hemskare djurförsök (där djuren får lida) än att väga mössungar som ni gjort.

Sen finns det faktiskt ganska mycket alternativa metoder till djurförsök som man kan använda istället för djurförsök, mer än vad som görs idag.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.