2010-01-27 15:20 #0 av: NinniH

Personuppgiftslagen (PUL) reglerar elektronisk behandling av användarnas uppgifter.

Det inte tillåtet att publicera personuppgifter i forumet utan godkännande, om det inte faller in under tryckfrihetsramen dvs att inlägget har till syfte "att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av större betydelse för allmänheten". Viktigt att tänka på är att det trots att en publicering kan vara OK utifrån PUL så kan det uppfattas som kränkande och som förtal.

Om du vill läsa hela lagtexten så kan du klicka här.

Av: Ifokus

 

 

Kortfattat innebär det att man inte får publicera någon annans namn, telefonnummer eller andra personliga uppgifter, vare sig genom skrift eller länk så länge det inte faller under tryckfrihetsramen och gäller viktiga samhällsfrågor.
Undvik därför att länka till annonser och liknande där personuppgifter förekommer, för att vara på den säkra sidan.

 

 

Löpsedelsbilden kommer ifrån FreeDigitalPhotos.net.